Rozkład Dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę.   

8.00-8:15  Poranne ćwiczenia gimnastyczne. 

8:15-8:30 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.   

8:30-9.00 Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.   

9.00-9.10 Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.   

9.10-9.50 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze.   

9:50-11:00 Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.   

11.00-11:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych - nauka nakrywania stołów.   

11:30-12.00 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.   

12.00- 12.15 Zabiegi higieniczne: mycie rąk.   

12.15-12:45 Relaks. Słuchanie bajek i muzyki-wyciszenie. Grupa młodsza- leżakowanie 

12:45-13:15 Zajęcia wg ustawy programowej. Grupa młodsza leżakowanie. 

13:15-14:00 Wyjścia na świeże powietrze, plac zabaw, spacery.   

14.00- 14:10 Czynności higieniczno- sanitarne przed podwieczorkiem.   

14:10- 14.30 Podwieczorek- kultura spożywania posiłków.   

14.30- 14.40 Czynności higieniczno- sanitarne po podwieczorku. 

14:40-16:30 Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem, pobyt na świeżym powietrzu w miarę możliwości pogodowych.   

16:30- 17:30 Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali.